FEES SPAN

Algemene e-pos adres: info@festivalvoorhetafrikaans.nl
Twitter: @FestvhAfr
Facebook: FestivalVoorAfrikaans.Nederland

STICHTING DIREKSIE:
Fulco Zegwaard (Voorsitter)
Andrea Lourens (Sekretaris)
Peter Herrebout (Penningmeester)

HOOF ORGANISEERDERS:
Carina Claassens
 (direksie & programering & artistieke vormgewing) Tel: +31(0) 6 33971812
(carina@festivalvoorhetafrikaans.nl)

Gideon van Eeden (direksie & programering & film) Tel: +31(0) 6 47093009
(gideon@festivalvoorhetafrikaans.nl)

Annemarie van Niekerk (programering letterkunde, debat, lesings)
(avnemail@gmail.com)

Micheal Ricketts (gasvryheids bestuur & direksie)
(michael@festivalvoorhetafrikaans.nl)

ALGEMENE ORGANISEERDERS:
Petra van Dongen
Nederlandse Fondse & Administrasie

Sasja Koetsier
Nederlandse Tekstskrywer

Sarita Friguglietti-De Vaal
(sarita@festivalvoorhetafrikaans.nl)
Advies Span/Algemene feesorganiseerder Suid-Afrika

Haddad Viljoen
(haddad.viljoen@gmail.com)
Advies Span/Hoof Korrespondent Suid-Afrika

Deon Maas
Advies Span Suid-Afrika

Wannie Carstens
(
wannie.carstens@nwu.ac.za)
Advies Span Suid-Afrika

Michiel le Blanc
(
michiel@festivalvoorhetafrikaans.nl)
Internet, koördinasie verkope

Aurelia Nell
(aurelia@festivalvoorhetafrikaans.nl)
Koördinasie vrywilligers & ‘front house’ bestuur

Suzie Bonnikhorst
(suzie@festivalvoorhetafrikaans.nl)
Logistiek

Fulco Zegwaard
(fulco@festivalvoorhetafrikaans.nl)
Finansies en begroting

Comments

comments